O AŽ KOSNICI

Kosnice AZ

Kosnice AZ

AŽ košnica je tipična seleća košnica, a ujedno je predviđena za ugradnju u paviljone. Na paši zauzima malo mjesta, a u posljednje vrijeme ugrađuje se na pčelarska vozila. Ipak, ona je neprilagođena za mehanizirano pčelarenje i zahtjeva puno radnog vremena.
Košnica AŽ je u obliku ormarića i pogodna je za zatvorene pčelinjake. Ima plodište i medište ograničeno tako da ih nije izvodljivo proširivati kada se u rodnim godinama za to ukaže potreba. Plodište i medište dijeli matična rešetka. Košnice su izrađene od 9- 12 okvira u plodištu i u medištu. Razmak između okvira je određen limenim razmacima koji se prikivaju na prednju stranu košnice i na pokretni okvir koji se skida kada se radi oko pčelinjeg društva. Košnice se izrađuju sa okvirima različitih dimenzija.
Kod prvobitnih tipova ove košnice nije bilo riješeno pitanje ventilacije. Najveća prednost ove košnice je što se može montirati u 2 ili 3 reda, tako što se košnice u vozilima ili u prikolicama slažu jedna na drugu. Time je bio riješen problem utovara i istovara košnica prilikom seljenja. Pošto se svi radovi oko pčela izvode sa stražnje strane košnice, ovaj tip košnica se može montirati u dva reda, gdje su leta usmjerene na vanjsku stranu. Položaj između dva reda košnica, koji je širok 120 cm dovoljan je za rad u zatvorenom prostoru.
Tako montirane košnice u prijevoznom sredstvu ili stacioniranom paviljonu, imaju prednosti toliko koliko imaju i nedostataka. Od prednosti najvažnije je to da se košnice jednom montirane u prijevozno sredstvo više ne istovaraju i ne utovaraju prilikom prijevoza na više paša. U toku zime toplotni režim u košnicama je stabilniji, jer su košnice priljubljene jedna uz drugu. Primjetno je da se u proljetnom periodu, pčelinje društvo brže razvija.
Od nedostataka, najveći je što je prostor košnice ograničen. Pošto svaka košnica ima svoje prednosti i svoje nedostatke, za seleće pčelare ovaj tip košnice dolazi na drugo mjesto, iza LR košnice.

Svidja mi se!(53)Ne svidja mi se!(13)